25.12.2020

1.Продлена аккредитация при Ассоциации "ДМСО" до 23.12.2021 г.
2.Продлена аккредитация при СРО "СМиАУ" до 18.12.2021 г.